Logo Physioemfasis

Θεραπεία Σκολίωσης και Κύφωσης

Θεραπεία Σκολίωσης και Κύφωσης

Mέθοδος Schroth κλινική αξιολόγηση

Τι είναι η Σκολίωση και τι η Κύφωση

Ως σκολίωση ορίζεται μια πολύπλοκη τρισδιάστατη (3D) στροφική παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης και του κορμού. Η σκολίωση επιφέρει αλλαγές και στα 3 επίπεδα, με πλάγια μετατόπιση στο μετωπιαίο επίπεδο, αξονική στροφή στο οριζόντιο επίπεδο και αλλαγή στα φυσιολογικά κυρτώματα του οβελιαίου επιπέδου. Η σκολίωση μπορεί να είναι οργανική ή λειτουργική (κακή στάση) και η διάγνωσή της γίνεται από την συνεκτίμηση του κλινικού και του ακτινολογικού ελέγχου.

Σύμφωνα με την SRS (Scoliosis Research Society) η διάγνωση της σκολίωσης επιβεβαιώνεται με:

 • Θετικό Adam’s test (τεστ πρόσθιας επίκυψης)
 • Πλάγια κλίση Σπονδυλικής Στήλης με ταυτόχρονη παραμόρφωση των σπονδύλων (με ακτινογραφία)
 • Αξονική στροφή σπονδύλων
 • Κλινικό Έλεγχο

Ο προσδιορισμός της κατεύθυνσης, για την καταλληλότερη αντιμετώπιση της Σκολίωσης, που θα ακολουθηθεί, είναι πολύ σημαντικό να δίδεται από εξειδικευμένους και ειδικά καταρτισμένους επιστήμονες ώστε να αποφεύγεται η λιγότερη ή η περισσότερη θεραπεία από όση πραγματικά χρειάζεται.

Κύφωση, θεωρείται όταν το θωρακικό κύρτωμα είναι <450 ενώ τα φυσιολογικά όρια κυμαίνονται μεταξύ 200 - 450. Η κύφωση μπορεί να είναι λειτουργική, οργανική (τύπου Scheuermann) ή οστεοπορωτική (λόγω οστεοπορωτικού κατάγματος)

Η διάγνωση της Κύφωσης επιβεβαιώνεται με:

 • Θετικό Adam’s test (τεστ πρόσθιας επίκυψης)
 • Ακτινολογικό έλεγχο
 • Κλινικό Έλεγχο

Κάθε τύπος κύφωσης έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και επιπτώσεις και ο διαχωρισμός αυτού είναι απαραίτητος και πολύ σημαντικός, προκειμένου να αναπτυχθεί ο κατάλληλος σχεδιασμός  ασκησιολογίου και προγράμματος θεραπείας.

Θεραπεία Σκολίωσης & Κύφωσης | Μέθοδος Schorth & Μέθοδος Seas

Μια τρισδιάστατη (3D) θεραπεία για τη σκολίωση & την κύφωση εφήβων και ενηλίκων

Η μέθοδος Schroth είναι ένα αναγνωρισμένο, από τις διεθνείς επιστημονικές κοινότητες SRS, SOSORT, πρόγραμμα φυσικοθεραπείας,  που βασίζεται στην άσκηση και χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της σκολίωσης εφήβων και ενηλίκων.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες από τις  διεθνείς επιστημονικές κοινότητες Scoliosis Research Society (SRS) και  Society on Scoliosis Orthopedic  and Rehabilitation Treatment (SOSORT),  είναι πως σκολιώσεις κάτω των 250 αντιμετωπίζονται μόνο με Ειδικές Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις για την σκολίωση (PSSE).

Χρησιμοποιώντας λοιπόν, ειδική θεραπευτική άσκηση για την εστίαση στη μυϊκή ισορροπία, την υγιή στάση και την αναπνοή, η μέθοδος Schroth αποτελεί μέρος μιας πολυεπιστημονικής προσέγγισης για τη θεραπεία αλλά και τη συντηρητική διαχείριση της σκολίωσης.

Η μέθοδος εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1921 και αναπτύχθηκε από τη Γερμανίδα φυσικοθεραπεύτρια Katharina Schroth, η οποία είχε και η ίδια σκολίωση. Η Schroth εργάστηκε πάνω στο σώμα της για να σχεδιάσει το πρόγραμμα φυσικοθεραπείας.

Αυτή, η παγκοσμίου φήμης μέθοδος θεραπείας η οποία βασίζεται σε μια σειρά ασκήσεων που σχεδιάζονται ατομικά για κάθε ασθενή, λαμβάνοντας υπόψη τη γωνία και το μοτίβο της σκολίωσης της σπονδυλικής του στήλης,  έχει βοηθήσει αμέτρητους ανθρώπους να βελτιώσουν τη στάση τους και να μειώσουν την σκολίωση & την κύφωση χωρίς την χρήση κηδεμόνα ή και με τον κηδεμόνα για μείωση του χρόνου εφαρμογής.

Ειδικές ασκήσεις Schroth για σκολίωση από την Αθηνά Κόρδα
Ειδικές ασκήσεις Schroth για σκολίωση

Τι είναι οι ειδικές ασκήσεις για τη σκολίωση PSSE-Schroth;

Οι ασκήσεις Schroth, αν και είναι διαφορετικές από άτομο σε άτομο και προσαρμοσμένες σε κάθε ένα ξεχωριστά για να επαναφέρουν την κυρτή σπονδυλική στήλη σε μια πιο φυσική θέση, εστιάζουν σε Τρεις Έννοιες:

check icon

Στάση

Η επίγνωση της στάσης βοηθά τα άτομα με σκολίωση να αναγνωρίσουν εάν η στάση τους είναι σωστή ή λάθος, ώστε να μπορούν στη συνέχεια να λάβουν τα απαραίτητα βήματα για διόρθωση, μεταξύ άλλων κατά την εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων.
check icon

Ενδυνάμωση

Οι καμπυλώσεις της σκολίωσης επηρεάζουν τους μύες της πλάτης. Οι ασκήσεις Schroth έχουν σαν στόχο την επίτευξη της μυϊκής συμμετρίας.
check icon

Αναπνοή

Η Αναπνοή αποτελεί ένα βασικό στοιχείο της μεθόδου Schroth.
Η τεχνική που χρησιμοποιείται ονομάζεται περιστροφική γωνιακή αναπνοή και στοχεύει στην αποπεριστροφή της σπονδυλικής στήλης, με την βοήθεια της αναπνοής, ώστε να βοηθήσει στην αναμόρφωση των μαλακών ιστών γύρω από το θώρακα καθώς και στον ίδιο τον κλωβό.

Οι ασκήσεις μπορούν να εκτελεστούν ενώ είστε όρθιοι, καθιστοί ή ξαπλωμένοι. Στηρίγματα όπως μπάλες θεραπείας,  ράβδοι Schroth και ειδικές πιέσεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στη διόρθωση της σκολίωσης

Οι ασκήσεις Schroth αν και ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία, το ιατρικό ιστορικό και τη σοβαρότητα της σκολίωσης, ο στόχος τους είναι η αποπεριστροφή, η επιμήκυνση και η σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης σε ένα τρισδιάστατο επίπεδο.

Ποιοι μπορούν να επωφεληθούν από την μέθοδο Schroth;

Η μέθοδος Schroth είναι μια εξατομικευμένη θεραπεία για όλες τις ηλικίες με εφαρμογή σε όλα τα στάδια της σκολίωσης συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση σκολίωσης ή ακόμα και με την παράλληλη εφαρμογή του κηδεμόνα.

 • Σκολίωση Πρώιμης Έναρξής
  Η Σκολίωση Πρώιμης Έναρξής διαγιγνώσκεται σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 4 και 10 ετών. Οι στατιστικές δείχνουν ότι οι καμπύλες που ανιχνεύονται στον πληθυσμό της παιδικής σκολίωσης έχουν αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης
 • Εφηβική Ιδιοπαθής Σκολίωση
  Η εφηβική Ιδιοπαθής σκολίωση διαγιγνώσκεται μεταξύ 10 και 18 ετών. Οι νεαροί και οι έφηβοι με σκολίωση μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο Schroth για να μειώσουν τη σκολίωση αλλά και να  αποτρέψουν την περαιτέρω εξέλιξη της καμπύλης αφού η σπονδυλική τους στήλη είναι ακόμα σχετικά εύκαμπτη.
 • Συγγενής
  Η σπονδυλική στήλη των ενηλίκων είναι πλήρως ανεπτυγμένη, επομένως είναι «πιο άκαμπτη» γι’ αυτό και  η μέθοδος Schroth χρησιμοποιείται διαφορετικά σε ενήλικες με σκολίωση. Για τους ηλικιωμένους ενήλικες, η μέθοδος Schroth μπορεί να χρειαστεί προσαρμογή (π.χ. αποφυγή έλξης ή ορισμένων θέσεων) για να λειτουργεί με ασφάλεια με τις εκφυλιστικές αλλαγές στη σπονδυλική στήλη. Η διαχείριση του πόνου, η διακοπή της εξέλιξης και η βελτίωση της στάσης του σώματος είναι οι βασικοί στόχοι στο πρόγραμμα σκολίωσης των ενηλίκων.,
 • Νευρομυϊκή Σκολίωση
  Αναπτύσσεται σε άτομα με προβλήματα στο νευρικό τους σύστημα (εγκέφαλος, νωτιαίος μυελό, νεύρα) ή στους μυς.          
Ειδικές ασκήσεις Schroth για σκολίωση
Μέθοδος Schroth ειδικές ασκήσεις για κύφωση

Ποιός είναι ο στόχος των ασκήσεων Schroth

Ο στόχος των ασκήσεων Schroth είναι:

 • Να αποτρέψουν την πρόοδο της σκολίωσης
 • Να μειώσουν τη σκολίωση 
 • Η αποπεριστροφή (Να μειώσουν τη στροφή και την παραμόρφωση των σπονδύλων)
 • Η επιμήκυνση και η σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης σε ένα τρισδιάστατο επίπεδο.
 • Η αύξηση της μυικής δύναμης και αντοχής
 • Η βελτίωση της καρδιοπνευμονικής λειτουργίας
 • Η συνολική βελτίωση στην ποιότητα ζωής, συμπεριλαμβανομένου του λιγότερου πόνου
 • H βελτίωση της αισθητικής  εμφάνισης και ως εκ τούτου Βελτιωμένη αυτοεκτίμηση.

Αυτή η θεραπευτική προσέγγιση έχει αποφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα & τα μαθήματα θεραπείας μας έχουν αποδειχθεί ικανά να αποτρέψουν την εξέλιξη, να βελτιώσουν τη στάση και την αισθητική εμφάνιση, να μειώσουν τον πόνο , να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και να μειώσουν τη γωνία Cobb του ασθενούς

Eξειδικευμένη φυσικοθεραπεύτρια Schroth Αθηνά Κόρδα

Οι Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις εφαρμόζονται στο Physioemfasis, στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα από την εξειδικευμένη φυσικοθεραπεύτρια Schroth Αθηνά Κόρδα  (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School/BSPTS & International Schroth Scoliosis Therapy / ISST)

Η Αθηνά Κόρδα πραγματοποίησε τις σπουδές της στο τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας..

Στα πλαίσια της επαγγελματικής της εξέλιξης εκπαιδεύτηκε στην τεχνική θεραπευτικών χειροπρακτικών χειρισμών Mulligan Concept (Level I, II) και επιπλέον έλαβε πιστοποίηση της μεθόδου Blood Flow Restriction Training BFRT (2019). Κατέχει επίσης, Diploma του FIFA Football Medicine (2021).

Στη μετέπειτα εξέλιξή της, εξειδικεύτηκε σε παθήσεις της Σπονδυλικής Στήλης όπου πιστοποιήθηκε της μεθόδου Schroth από το Barcelona Scoliosis Physical Therapy School / BSPTS (Basic, Level 1 & 2).

Τον Ιανουάριο του 2023 έλαβε την πιστοποίηση στην μέθοδο International Schroth Scoliosis Therapy (ISST) εντείνοντας την εκπαίδευσή της στην σκολίωση, την κύφωση και άλλων παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης.

Εξειδικευμένη φυσικοθεραπεύτρια Schroth Αθηνά Κόρδα
crossmenuchevron-down